PA-669GXET-Italy
Giá bán: 6.280.000đ
PA-669GXF-Italy
Giá bán: 6.380.000đ
PA-669GXF3
Giá bán: 6.880.000đ
PA-699GXET3-Italy
Giá bán: 6.780.000đ