PA-666GX-Italy
Giá bán: 5.280.000đ
PA-668GX
Giá bán: 7.000.000đ
PA-670GX
Giá bán: 6.800.000đ
PA-672GX
Giá bán: 5.600.000đ
PA-674GX
Giá bán: Liên hệ
PA-676GX
Giá bán: 9.050.000đ